UiT in West-Vlaanderen

Omschrijving: 

Provincie West-Vlaanderen is UiTpartner sinds 2010.

 

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Koning Leopold III-laan 41
Brugge 8200

E-mail: 

info@uitinwest-vlaanderen.be

Contactperso(o)n(en):