UiT in Zelzate

Omschrijving: 


  • Zelzate is UiTpartner sinds 2012.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Grote Markt 1
Zelzate 9060

Telefoon: 

09 342 20 20

Contactperso(o)n(en):