Zoefff, de kinderbijlage van UiTinTorhout

Teaser: 

Zoefff is het magazine van UiT-met-Vlieg in Torhout. Het maakt deel uit van het magazine UiTinTorhout en staat boordevol vrijetijdsactiviteiten voor -12-jarigen en gezinnen.

Initiatiefnemer: 

Gereedschap: 

Context: 

Vroeger werden aparte boekjes (de 'jeugdsprokkels') uitgebracht met activiteiten voor kinderen. Toen hebben we besloten een kinderbijlage te integreren in het magazine UiTinTorhout. Deze beslissing kwam voort uit twee overwegingen:

1) vanuit de visie het Vlieglabel en vrijetijdsinfo voor kinderen een volwaardige plaats te geven binnen het magazine UiTinTorhout (voorheen 'Vrijetijdskrant'), waar alle vrijetijdsinfo wordt gebundeld.

2) vanuit de besparingsnoodzaak ijverden we ervoor om slimme synergiën tot stand te brengen. De bundeling van UiT en Zoefff in één magazine, met elk aparte cover, was toen snel gemaakt.

Bekijk de publicaties hier online:

Editie vakantieaanbod voorjaar

Editie febr - mei 2016

Doelstelling: 

De doelstelling was vrijetijdsinfo voor kinderen (-12) en het Vlieglabel in Torhout een volwaardige plaats te geven, en krachten te bundelen i.p.v. allemaal aparte boekjes uit te brengen.

Doelgroep: 

kinderen / -12-jarigen / gezinnen in Torhout en omstreken / inwoners van Torhout / geïnteresseerde burgers uit de omliggende gemeenten

UiT Partners: 

In samenwerking met: 

coördinatie: Dienst Vrije Tijd stad Torhout, i.s.m. alle vrijetijdsdiensten

Budget: 

€ 20 000 / jaar (druk + verspreiding)

Tijdsinvestering: 

Een medewerker Vrije Tijd vraagt materiaal op bij diensten, overlegt over onderwerpen, staat in voor lay-out en verspreiding. Een pluim voor deze medewerker!

Aanpak: 

Coördinatie van vrijetijdsaanbod
Afstemming en planning vrijetijdsactiviteiten
Ontsluiten van vrijetijdsaanbod voor kinderen: doorverwijzen en duiding bij activiteiten
Er werd handig gebruik gemaakt van het Vlieglabel en -huisstijl
Bende Van Vlieg werd meegenomen in de redactionele artikels

Resultaten: 

Een volwaardige plek voor het aanbod voor -12 in de vrijetijdscommunicatie van Torhout.
Gerichte aandacht voor de doelgroep door de aparte katern, naast brede communicatie door de bundeling met UiTinTorhout.

Noodzakelijke randvoorwaarden: 

Drijvende interne kracht nodig
Alle vrijetijdsdiensten moeten het belang ervan inzien
Investering en overtuiging van het bestuur
Continue aandacht voor vernieuwing en trends, ...

Datum lancering: 

26/01/2016

Nazorg/opvolging: 

Ja, periodiciteit is 4 maanden, dus hele proces van redactie-opmaak-druk-verspreiding vraagt permanente opvolging.

Evaluatie: 

Positief, maar wordt blijvend bijgestuurd

Meting: 

Er is nog geen bevraging geweest. Uit individuele steekproeven bij het publiek bij familievoorstellingen in het cc blijkt wel dat vele gezinnen de extra duiding in de vorm van een interview met een maker van familievoorstelling lezen en appreciëren.

Gerelateerde achtergrond: 

Meer informatie over dit project:: 

Sofie De Clercq, stafmedewerker cultuurcentrum, sofie.declercq@torhout.be, 050/22 11 50